ADD:

Lidu Rd 73#, Loucun, Gongming town, Shenzhen, China

TEL:

0755-2713 2226

FAX:

0755-6113 7655

Leave a Message